OTÁZKY A ODPOVEDE
skcsendehuplru

separator

   VŠEOBECNÉ OTÁZKY - F.A.Q.

Buď podľa navigácie, alebo ten kto pozná Dubnicu nad Váhom, kruhový objazd v meste výjazd na železničnú stanicu (dole) – po ľavej ruke obchodný dom Máj a posledná budova, respektíve prvá od pešej zóny je tzv. D-KLUB ( CI 49/167, na poschodí) a v ňom máme sídlo spoločnosti.

GPS: 48.960969, 18.172304

Požiadavky vychádzajú s ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov podľa jednotlivých odborností.

Základným predpokladom je zdravotná spôsobilosť, vychádzajúca so zákona 355/2007 Z.z. , odborné vzdelanie v stanovených prípadoch, prax v stanovených prípadoch

Na našom webe v každej aktívnej sekcii kalendára školení je v hornej časti zelené tlačidlo s nápisom "  Registrovať ", alebo na našom webe v sekcii "DOKUMENTY NA STIAHNUTIE", prípadne nás kontaktujte cez kontaktný formulár, alebo pri osobnej návšteve...

Buď na našom webe v sekcii "DOKUMENTY NA STIAHNUTIE", alebo pošleme na dotaz, alebo pri osobnej návštevealebo v príslušných zákonoch, alebo u lekára...

Splnenie už uvedených momentov, účasť na odbornom vzdelávaní a kladný výsledok pri overení vedomostí.

Platnosť reguluje a určuje zákon o BOZP č. 124/2006 Z.z. vo väčšine prípadov je to 5 rokov

So zákona o BOZP č.124/2006 Z. z., vyplýva, že zamestnávateľ aj SZČO musí zamestnanca pravidelne , najmenej 1 x za 2 roky oboznámiť s problematikou , ktorú pre neho zamestnanec vykonáva buď samostatne ak plní požiadavky ustanovené vo vykonávacom predpise, alebo pomocou osôb oprávnených vykonávať konkrétnu vzdelávaciu činnosť.

Zvyčajne v pracovný deň v čase prvej zmeny t.j. od 8 oo podľa rozsahu najviac do 16:00

Záleží na druhu kurzu a na vzájomnej dohode. Zvyčajne áno. Okrem základných kurzov pre ktorých realizáciu sú stanovené požiadavky. Tieto realizujeme v prevažnej miere vo vlastných priestoroch

Buď nás kontaktujete na e-mail, alebo telefonicky, my vás vedieme v záznamoch a po určení termínu Vami vybratého kurzu , Vás automaticky kontaktujeme. Alebo na našej stránke v sekcií kalendár, alebo osobnou návštevou v našich priestoroch.

V prípade, že objednávku vykoná zamestnávateľ, po zrealizovaní aktivity je mu vystavená faktúra.

Ak objednávku vykoná fyzická osoba, úhrada je možná priamo na mieste pomocou registračnej pokladne, na faktúru. Splátky alebo úhradu pomocou platobnej karty zatiaľ nerealizujeme.

Kompletná ponuka je na našom webe, alebo zašleme na dotaz.

Naša činnosť je zameraná na výkon v oblasti bezpečnosti pri práci, ochrana pred požiarmi, odborné vzdelávanie, poradenstvo a zastupovanie pred štátnymi orgánmi v uvedených činnostiach,

  • predaj bezpečnostného značenie, bezpečnostných pravidiel a pokynov
  • predaj a poradenstvo pri výbere osobných ochranných prostriedkov
  • predaj tlačovín zameraných na BOZP a OPP napr. kniha úrazov, denník zdvíhacieho zariadenia a pod.

Áno, záleží na osobnom dohovore. K dispozícií sú dve učebne (50/30), kuchynka, sociálne zariadenia

U P O Z O R N E N I E

Zamestnáveteľ , ktorý nepošlo zaradenie do kategórií svojich zamestnancov v roku 2018 musí využiť elektronický formulár , ktorý je v UVZ SR.

Pri kategórií 2 je opakované hlásenie tiež v elektronickej podobe 1 x za 18 mesiacov.

Upozornite prosím kolegov za túto oblasť zodpovedných.

Aj napriek odsúvaniu elektronického nahlasovania profesií v kategórii 2 sa dnes podarilo zamestnancom ÚVZ SR na ich stránke www.uvzsr.sk zverejniť elektronický formulár s usmernením k jeho vyplneniu.
Pre vyplnenie jednotlivých položiek je potrebné použiť dokument vypracovaný PZS - "Zaradenie prác do kategórií". Nahlásenie údajov musí byť zrealizované v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. do 15.01.2019.

Prikladáme link:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667:oznamovanie-kategorie-prace-2&catid=222:kategoria-prace-2&Itemid=143

Vo formulári zadáte základné údaje o spoločnosti a podľa nami vypracovaného dokumentu "Zaradenie prác do kategórie" nahodíte jednotlivé profesie. K profesii odkliknete pridelené faktory pracovného prostredia

v zmysle spomínaného dokumentu "Zaradenie prác do kategórií".

Kontaktný formulár

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

UPOZORNENIE

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlasím

 https

 

 

 

all-servers-pricing ALL servers - pricing  7-day trial

debian-vps-server DEBIAN VPS server  7-day trial

ubuntu-vps-server UBUNTU VPS server  7-day trial

centos-vps-server CENTOS VPS server  7-day trial

fedora-vps-server FEDORA VPS server  7-day trial

arch-linux-vps-server ARCH LINUX VPS server  7-day trial

gentoo-vps-server GENTOO VPS server  7-day trial

opensuse-vps-server OPENSUSE VPS server  7-day trial

opensuse-ent-vps-server OPENSUSE ENT. VPS server  7-day trial

openfiler-vps-server OPENFILER VPS server  7-day trial

cloudlinux-vps-server CLOUDLINUX VPS server  7-day trial

mageia-vps-server MAGEIA VPS server  7-day trial

scientific-vps-server SCIENTIFIC VPS server  7-day trial

windows-2012-vps-server WINDOWS 2012 VPS server  7-day trial

windows-2016-vps-server WINDOWS 2016 VPS server   7-day trial

windows-2019-vps-server  WINDOWS 2019 VPS server  7-day trial

forex-vps-server FOREX VPS server  7-day trial

clearos-vps-server CLEAROS VPS server  7-day trial